Trà xanh thu hái khi nào là tốt nhất trong năm?

Trà xanh là thức trà phổ biến nhất ở Việt Nam. Nếu canh tác hữu cơ, thuận tự nhiên, thường 2 tháng mới hái được môt lứa trà. Nếu bón phân và dùng thuốc kích thích thì khoảng 30-45 ngày một lứa hái. Búp chè đâm chồi nảy lộc mạnh mẽ sau mưa xuân (vườn […]

HỆ SINH THÁI CÂY CHÈ (Phần 2)

(Tramocthanh) – Phần 2 Quản lý hệ sinh thái cây chè. Để giúp nông dân tăng thu nhập một cách bền vững và giảm được lượng thuốc trừ sâu sử dụng, hệ sinh thái chè cần phải được quản lý theo bốn nguyên tắc: (hình ảnh vườn trà để phát triển tự nhiên không có […]