Trà xanh Xuân Đán 2020: trọn vẹn hương xuân của đất trời

Sau nhiều năm uống Xuân Đán, tôi ưa thích nó như một sản phẩm tốt nhất trong tất cả các loại trà xanh Thái Nguyên và các vùng trung du khác. Riêng năm nay, Xuân Đán đặc biệt xuất sắc và trọn vẹn hơn cả, bao gồm đủ về hương, sắc, vị và hậu vị. […]

Cô gái bé nhỏ – Ước mơ làm trà tử tế.

Nguyễn Việt Bắc: Trong khuôn khổ một bài báo ngắn, với kiến thức chưa đầy đủ của Dương Anh cộng thêm sự thiếu kiến thức chuyên môn của phóng viên, thật khó tránh những thiếu sót, chính thế, tôi thiết nghĩ cần bổ khuyết nhằm tránh những hiểu nhầm ngoài mong muốn.  Việc cải tạo một đồi […]