HỆ SINH THÁI CÂY CHÈ (Phần 2)

(Tramocthanh) – Phần 2 Quản lý hệ sinh thái cây chè.

Để giúp nông dân tăng thu nhập một cách bền vững và giảm được lượng thuốc trừ sâu sử dụng, hệ sinh thái chè cần phải được quản lý theo bốn nguyên tắc:

(hình ảnh vườn trà để phát triển tự nhiên không có sự can thiệp của con người trong vòng 8 tháng – ảnh Dương Anh)

1 . Chăm sóc cây trồng khỏe mạnh, cây trồng khỏe và mạnh sẽ chịu đựng được những tổn thất do sâu hại gây ra một cách tốt nhất.

(vườn luôn luôn có sâu – ảnh Dương Anh)

2 . Bảo vệ và hỗ trợ thiên địch. Nhiều loại thiên địch sinh sống một cách tự nhiên trên vườn chè, một số loài sống trên những cây trồng khách xung quanh vườn, cũng như đối với cây trồng và sâu hại, thiên địch cần phải được quản lý để chúng phát triển mạnh hơn và có hiệu quả hơn.

(Loại sâu ăn lá – trong mật độ cho phép loại sâu này có lợi cho việc tỉa lá trên cây để tạo điều kiện mầm nẩy ra từ các nách lá – ảnh Dương Anh)

3 . Thường xuyên quan sát và phân tích vườn. Để có thể có được những quyết định tốt, nông dân cần phải có thông tin. Sâu hại, thiên địch, giai đoạn sinh trưởng của cây trồng và thời tiết là những yếu tố thông tin cần phải được quan sát và phân tích.

(Quan sát tổng thể từ đất – dễ – thân – cành – tổng hợp các biến đổi trên vườn – ảnh Dương Anh)

4 . Nông dân phải trở thanh chuyên gia. Nông dân cần phải tự tin về kiến thức và khả năng của mình trong việc ra quyết định,  Nếu không, chỉ vì sợ mà họ sẽ sử dụng rất nhiều thuốc trừ sâu.

(Khi nông dân không thể hiểu rõ HST thì họ sẽ dùng thuốc để diệt khi sâu hại tàn phá nương chè – nguyên nhân làm mất cân bằng HST của cả vườn – ảnh Dương Anh)

Muốn làm cho hệ sinh thái của bạn cân bằng hơn, ổn định hơn, hãy làm cho nó đa dạng hơn. Điều đó có nghĩa là trong một hệ sinh thái nếu càng có nhiều loài vật thêt sống khác nhau thì tính ổn định càng cao. Điều này là do các loài vật thể sống càng khác nhau thì các lưới tác động kéo đẩy càng nhiều hơn và chặt chẽ hơn. Trong một vườn chè tràn đầy sự sống như vậy, khó có thể có một loại vật thể sống nào đó phát triển đến mức bột phát.

(Quan sát mọi biến đổi trên vườn – ảnh Dương Anh)

Muốn hệ sinh thái của bạn cân bằng hơn và ổn định hơn, tránh những cú SỐC.

Sốc là những thay đổi lớn và bất ngờ nào đó trong hệ sinh thái, bao gồm cả những thay đổi đột ngột về thời tiết hoặc độ ẩm, việc sử dụng thuốc trừ sâu, v.v. Một hệ sinh thái ổn định và cân bằng cần nhiều thời gian để phát triển. các cú sốc sẽ làm gián đoạn sự cân bằng và có thể làm cho một số vật thể sống (như sâu hại) thoát ra khỏi sự cân bằng và phát triển bột phát. Các biện phát như tủ gốc và sử dụng cây che bóng có thể sẽ giảm được những thay đổi đột ngột về nhiệt độ và độ ẩm qua các mua. Đồng thời, việc áp dụng các phương pháp không sử dụng thuốc hóa học để quản lý sâu hại có thể làm giảm ‘SỐC’ về thuốc trừ sâu. Qua đó sẽ duy trì sự cân bằng và ổn định trong hệ sinh thái.

(Côn trùng vẫn sinh sống trong từng lớp đất – ảnh Dương Anh)

MỤC TIÊU CỦA QUẢN LÝ HỆ SINH THÁI CHÈ LÀ HƯỚNG TỚI SỰ CÂN BẰNG VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH

Còn tiếp!

Dương Anh – 017-166

Nguồn: Tài liệu Hướng dẫn sinh thái – Quản lý dịch hại tổng hợp trên CÂY CHÈ –  Michael R.eiss và Koen den Braber .