Trà xanh Xuân Đán hương nhài

300.000

Trà xanh Xuân Đán hương nhài thuộc dòng trà hương, mang hương cốm và vị đặc trưng của trà xanh Thái Nguyên cùng hương hoa nhài tươi thơm mát

{"code":"internal_server_error","message":"

\u0110\u00e3 c\u00f3 m\u1ed9t l\u1ed7i nghi\u00eam tr\u1ecdng tr\u00ean trang web c\u1ee7a b\u1ea1n.<\/p>

T\u00ecm hi\u1ec3u th\u00eam v\u1ec1 g\u1ee1 l\u1ed7i trong WordPress.<\/a><\/p>","data":{"status":500},"additional_errors":[]}