Chuyện ngày nắng.

(Tramocthanh) Trên các mặt báo, mặt fb, zalo người người kêu nóng, nhà nhà than nóng mà chẳng mảy may ai quan tâm tới tại sao nó nóng và giải pháp thế nào! Muốn có môi trường tốt mình thấy cần cân bằng mọi thứ xung quanh, điều này học được trong quá trình mình chăm sóc và cố gắng cân bằng HỆ SINH THÁI của cây Chè.

(Một loại dệp trên vườn – Ảnh: Dương Anh)

Vậy hãy quản lý tốt hệ sinh thái của mình trước đã,

Với cây Chè thì nên tuân thủ các nguyên tắc mà Michael R.eiss và Koen den Braber từng đề cập trong cuốn Hướng dẫn sinh thái – Quản lý dịch hại tổng hợp trên CÂY CHÈ như sau:

1 . Chăm sóc cây trồng khỏe mạnh,
2 . Bảo vệ và hỗ trợ thiên địch.
3 . Thường xuyên quan sát và phân tích vườn.
4 . Nông dân phải trở thanh chuyên gia.

Muốn làm cho hệ sinh thái của bạn cân bằng hơn, ổn định hơn, hãy làm cho nó đa dạng hơn. Điều đó có nghĩa là trong một hệ sinh thái nếu càng có nhiều loài vật thể sống khác nhau thì tính ổn định càng cao. Điều này là do các loài vật thể sống càng khác nhau thì các LƯỚI tác động KÉO – ĐẨY càng nhiều hơn và chặt chẽ hơn. Trong một vườn chè tràn đầy sự sống như vậy, khó có thể có một loại vật thể sống nào đó phát triển đến mức bột phát.

(Trên vườn luôn luôn tồn tại các loại sâu bệnh khác nhau – ảnh Dương Anh)

Muốn hệ sinh thái của bạn cân bằng hơn và ổn định hơn, tránh những cú “SỐC”.

“Sốc” là những thay đổi lớn và bất ngờ nào đó trong hệ sinh thái, bao gồm cả những thay đổi đột nghột về thời tiết hoặc độ ẩm, việc sử dụng thuốc trừ sâu, v.v. Một hệ sinh thái ổn định và cân bằng cần nhiều thời gian để phát triển. Các cú sốc sẽ làm gián đoạn sự cân bằng và có thể làm cho một số vật thể sống (như sâu hại) thoát ra khỏi sự cân bằng và phát triển bột phát. Các biện phát như tủ gốc và sử dụng cây che bóng có thể sẽ giảm được những thay đổi đột ngột về nhiệt độ và độ ẩm qua các mùa. Đồng thời, việc áp dụng các phương pháp không sử dụng thuốc hóa học để quản lý sâu hại có thể làm giảm ‘SỐC’ về thuốc trừ sâu. Qua đó sẽ duy trì sự cân bằng và ổn định trong hệ sinh thái.

MỤC TIÊU CỦA QUẢN LÝ HỆ SINH THÁI CHÈ LÀ HƯỚNG TỚI SỰ CÂN BẰNG VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH

Dương Anh – 017-086

Tài liệu tham khảo:

1.Hướng dẫn sinh thái – Quản lý dịch hại tổng hợp trên CÂY CHÈ – Michael R.eiss và Koen den Braber.

2. Page: Phiêu du cùng trà – https://www.facebook.com/vuonmocthanh/